slovensky | english

Novinky

 Slovenská rádiologická spoločnosť NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov C&C Slovakia s r.o. Spolok lekárov ...


Kurz - Krakov
(02/22/17)
Event information: Date: 13-15/4/2017 Venue: Krakow, Poland

 Podujatia SRS v roku 2019   26.-31.1.2019 - XXVI. WINTER FÓRUM – GIT, Stará Lesná, Kongresové centrum SAV   41. Slovenský ...

Podujatia SRS v roku 2018   28.1.-2.2.2018 - XXV. WINTER FORUM, PATRIA – Hrudník /pľúca, srdce/   19.-21.4.2018 ...

Podujatia SRS v roku 2017     29.1.-3.2.2017 - WINTER FORUM PATRIA – Intervenčná rádiológia, Mamológia   ...

Formulár na aktualizáciu údajov členov SRS nájdete na:   https://docs.google.com/forms/

Oznámenie
(02/24/16)
Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že materiál „Oznámenie Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ohľadom dobrovoľnej možnosti zapojiť sa do projektu, zameraného na zmapovanie dodržiavania kvality na mamografických ...

ECR 2017
(07/28/16)
*** Message from Prof. Dr. Paul M. Parizel, ESR President *** Dear President, Dear Doctor Lehotska, With the opening of abstract submission for ECR 2017, I would like to take this opportunity in my function as ESR President and ECR 2017 Programme Planning Committee Chair to cordially invite all members of the Slovak Radiological Society to actively participate in the European Congress of Radiology (ECR) and to share their ...